Odborné poradenstvo v oblasti domácej prípravy dieťaťa do školy

Odborné poradenstvo v oblasti domácej prípravy dieťaťa do školy

Trápite sa doma s domácimi úlohami? Potrebuje vaše dieťa pomoc v domácej príprave do školy a vy na to nemáte čas? Stáva sa domáca príprava vášho dieťaťa pre celú rodinu zaťažujúcou? Aj napriek intenzívnej domácej príprave nedosahuje vaše dieťa očakávaný výsledok? Vyrástlo vaše dieťa natoľko, že mu už nedokážete pomôcť s domácimi úlohami? Obráťte sa na nás. Účinnou diagnostikou zistíme nedostatky v domácej príprave vášho dieťaťa. Pripravíme mu individualizovaný plán domáceho vzdelávania. Naučíme ho rôzne techniky rýchleho a efektívneho učenia sa v školskom aj domácom prostredí. Naučíme ho rozvíjať rôzne formy myslenia tak, aby vedelo reagovať na rozličné situácie v procese učenia. Naučíme ho premýšľať o tom, prečo sa učí a čo je dôležité rozvíjať. Naučíme ho objektívne hodnotiť svoje vzdelávacie výsledky. Urobíme preňho časť domácej prípravy na vyučovanie zábavnou a budeme ho motivovať k ďalšiemu učeniu sa.