Audit kvality

Chcete vedieť, ako efektívne využiť vaše zdroje pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania? Chcete poznať reálnu úroveň vášho vzdelávacieho procesu? Chcete vedieť, aká je klíma vašej školy? Poskytneme vám reálny obraz o kvalite vašej školy, vzdelávacom procese, o tom ako kvalitne využívate dostupné zdroje. Na základe výsledkov auditu kvality vám poradíme, ako rýchlo a účinne kvalitu školy udržiavať a zvyšovať. Kvalitu a konkurencieschopnosť vašej školy dokážeme porovnať v európskom meradle.