Ako vyučovať slovenský jazyk a literatúru efektívnejšie - literárna zložka

Popis seminára:

 • je určený pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry - literárna zložka
 • zahŕňa všeobecné východiská, prácu v skupinách, individuálnu prácu, vyhodnotenie prác a zhodnotenie
 • dĺžka seminára: 3 dni
 • počet účastníkov: max. 16

Obsahová náplň:

 • ako urobiť zo vzdelávacieho štandardu zo SJL efektívny nástroj plánovania a vyučovania
 • ako rozvíjať jednotlivé kompetencie
 • ako vybrať a pripraviť vzdelávací obsah a odstupňovať jeho náročnosť v nadväznosti na čitateľské a interpretačné zručnosti žiakov
 • ako pracovať s podpornými textami
 • ako formulovať úlohy tak, aby sa učiteľ na hodinách literatúry stal len sprievodcom
 • ako vybrať a kombinovať výkony

Potrebné vybavenie zo strany školy:

 • miestnosť na školenie pre 16 ľudí, PC + dataprojektor + plátno, flip chart, pripojenie na internet, počítače pre účastníkov, tlačiareň

Cena:

 • na vyžiadanie
 • zahŕňa: organizačné zabezpečenie odbornej časti seminára, kvalifikovaného lektora, metodické materiály k jednotlivým témam, osvedčenie/certifikát