ČÍTANIE S POROZUMENÍM (CUDZÍ JAZYK)

Popis seminára:

 • je určený pre učiteľov všetkých cudzích jazykov spoločne (nie zvlášť pre jednotlivé jazyky)
 • zahŕňa všeobecné východiská, prácu v skupinách, individuálnu prácu, vyhodnotenie prác a zhodnotenie
 • dĺžka seminára: 3 dni
 • počet účastníkov: max. 16 (ideálne učitelia min. 3 rôznych cudzích jazykov)

Obsahová náplň:

 • čítanie s porozumením - základná receptívna kompetencia
 • čas potrebný na jej rozvíjanie v jej jednotlivých úrovniach,
 • typy kompetencií, ktoré je potrebné rozvíjať v prepojení na jednotlivé komunikačné úrovne
 • rozoznanie kompetencií na jednotlivých úrovniach SERR
 • ako správne pripraviť vzdelávací obsah pre čítanie s porozumením pre jednotlivé komunikačné úrovne
 • ako a kde správne vybrať učebný materiál pre jednotlivé komunikačné úrovne
 • ako správne hodnotiť čítanie s porozumením v jednotlivých komunikačných úrovniach
 • ako využiť interdisciplinárny prístup a interkultúrnu dimenziu v tejto oblasti

Potrebné vybavenie zo strany školy:

 • miestnosť pre 16 ľudí, PC + dataprojektor alebo interaktívna tabuľa, tabuľa s kriedou resp. white board resp. flip chart, pripojenie na internet, min. 5 notebookov na skupinu, tlačiareň + papier

Cena:

 • na vyžiadanie
 • zahŕňa: organizačné zabezpečenie odbornej časti seminára, kvalifikovaného lektora, metodické materiály k jednotlivým témam, osvedčenie/certifikát