Interpretácia literárneho textu I.

Popis seminára:

  • je určený pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry - jazyková aj literárna zložka
  • zahŕňa všeobecné východiská, prácu v skupinách, individuálnu prácu, vyhodnotenie prác a zhodnotenie
  • dĺžka seminára: 3 dni
  • počet účastníkov: max. 16

Obsahová náplň:

  • interpretácia ako pojem a výkon vo vzdelávacom štandarde
  • kedy a čo interpretujeme
  • základné postupy interpretácie
  • postupnosť krokov pri interpretácii
  • tvorba interpretácie

Potrebné vybavenie zo strany školy:

  • miestnosť na školenie pre 16 ľudí, PC + dataprojektor + plátno, flip chart, pripojenie na internet, počítače pre účastníkov, tlačiareň

Cena:

  • na vyžiadanie
  • zahŕňa: organizačné zabezpečenie odbornej časti seminára, kvalifikovaného lektora, metodické materiály k jednotlivým témam, osvedčenie/certifikát