Interpretácia literárneho textu II.

Popis seminára:

  • je určený pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ktorí absolvovali seminár Interpretácia literárneho textu I.
  • zahŕňa všeobecné východiská, prácu v skupinách, individuálnu prácu, vyhodnotenie prác a zhodnotenie
  • dĺžka seminára: 3 dni
  • počet účastníkov: max. 16

Obsahová náplň:

  • školská interpretácia ako výsledok práce s literárnym textom na hodinách SJL
  • ako učiť interpretáciu efektívne
  • ako hodnotiť interpretáciu

Potrebné vybavenie zo strany školy:

  • miestnosť na školenie pre 16 ľudí, PC + dataprojektor + plátno, flip chart, pripojenie na internet, počítače pre účastníkov, tlačiareň

Cena:

  • na vyžiadanie
  • zahŕňa: organizačné zabezpečenie odbornej časti seminára, kvalifikovaného lektora, metodické materiály k jednotlivým témam, osvedčenie/certifikát