METAFORA STROMU (K PREDPOKLADOM UČITEĽOVEJ VÝUČBY DEJEPISU)

Popis seminára:

  • je určený pre učiteľov dejepisu
  • zahŕňa prezentáciu, debatu, polemiku k jednotlivým úlohám učiteľa do tematickej šírky, metodická práca v tímoch k jednotlivým úlohám učiteľa do tematickej hĺbky, tvorbu metodických modelov, ktoré vyplývajú z jednotlivých úloh učiteľa
  • dĺžka seminára: 3 dni
  • počet účastníkov: max. 20

Obsahová náplň:

  • seminár sa sústreďuje najmä prakticky na základné predpoklady učiteľovej výučby, ktoré vizualizuje metafora stromu v ucelenom metodickom materiáli pre každého účastníka seminára
  • tento materiál súčasne tvorí východisko k metodickej práci na jednotlivých úlohách učiteľa, ktoré sú predpokladom jeho výučby

Potrebné vybavenie zo strany školy:

  • miestnosť pre 20 ľudí, pracovné stoly do tvaru U, tabuľa, krieda, kopírka

Cena:

  • na vyžiadanie
  • zahŕňa: organizačné zabezpečenie odbornej časti seminára, kvalifikovaného lektora, metodické materiály k jednotlivým témam, osvedčenie/certifikát