HODNOTENIE (CUDZÍ JAZYK)

Popis seminára:

 • je určený pre učiteľov všetkých cudzích jazykov spoločne (nie zvlášť pre jednotlivé jazyky)
 • zahŕňa všeobecné východiská, prácu v skupinách, individuálnu prácu, vyhodnotenie prác a zhodnotenie
 • dĺžka seminára: 3 dni
 • počet účastníkov: max. 16 (ideálne učitelia min. 3 rôznych cudzích jazykov)

Obsahová náplň:

 • príprava žiakov na rôzne typy certifikátov, diplomov, maturitnej skúšky
 • predstavenie tých kompetencií, ktoré sú hodnotené v jednotlivých typoch certifikácií
 • rozdiel medzi prípravou na rozlišovací test a jazykový diplom
 • tvorba úloh pre žiakov na rozvíjanie kompetencií potrebných pre účely certifikácie v súlade s jednotlivými komunikačnými úrovňami
 • hodnotenie pomocou mriežky hodnotenia
 • autoevaluácia a využívanie jazykových portfólií
 • hodnotenie interkultúrnych kompetencií

Potrebné vybavenie zo strany školy:

 • miestnosť pre 16 ľudí, PC + dataprojektor alebo interaktívna tabuľa, tabuľa s kriedou resp. white board resp. flip chart, pripojenie na internet, min. 5 notebookov na skupinu, tlačiareň + papier

Cena:

 • na vyžiadanie
 • zahŕňa: organizačné zabezpečenie odbornej časti seminára, kvalifikovaného lektora, metodické materiály k jednotlivým témam, osvedčenie/certifikát