Školenia pre manažment škôl

Školenia pre manažment škôl

Oboznámime vás so školským zákonom. Naučíme vás efektívne reagovať na legislatívne zmeny a zmeny v štátnych vzdelávacích programoch. Naučíme vás efektívne využívať kvalitatívne nástroje pre hodnotenie vašej školy. Poskytneme vám informácie ohľadom riadenia vzdelávacieho procesu. Zabezpečíme vám školenia podľa vašich potrieb.