Tvorba a úprava školských vzdelávacích programov

Tvorba a úprava školských vzdelávacích programov

Opätovne sa zmenil štátny vzdelávací program a vy neviete čo s tým? Prajete si lepšiť kvalitu vašich školských vzdelávacích programov podľa potrieb žiakov? Máte záujem o rozšírenie či doplnenie školského vzdelávacieho programu? Náš tím vám vypracuje školský vzdelávací program podľa vašich požiadaviek a v súlade s platnou legislatívou. Odporučí vám najefektívnejšie formy, metódy a organizáciu vzdelávania. Vyškolí manažment vašej školy a všetkých Vašich učiteľov tak, aby ste mohli zvyšovať kvalitu vašej školy v súlade s najnovšími trendmi.