Zabezpečenie procesu zmeny zamerania

Zabezpečenie procesu zmeny zamerania školy a školského zariadenia

Plánujete zriadiť na škole bilingválnu sekciu? Chceli by ste vzdelávať vašich žiakov v medzinárodnom programe? Chceli by ste rozšíriť vaše kapacity o ďalšiu triedu? V tomto náročnom administratívnom procese vám pomôžeme a odborne vás usmerníme. Budeme vo vašom mene komunikovať s príslušnou administratívou. Vytvoríme vám kvalitný vzdelávací program. V prípade záujmu všetko absolvujeme za vás.