Spoločný referenčný rámec pre rozvoj kľúčových kompetencií pre Európu

Spoločný referenčný rámec pre rozvoj kľúčových kompetencií pre Európu

Poskytujeme elektronické nástroje pre rýchle spracovanie pedagogickej dokumentácie, učebníc, učebných textov, didaktických pomôcok, programov ďalšieho vzdelávania, certifikácií, autoevaluácií a diagnostiky v zmysle rozvoja kľúčových kompetencií pre Európu (https://ec.europa.eu/education/policy/school/competences_sk).