Vytvorenie a zavedenie kurikúl

Vytvorenie a zavedenie kurikúl

Poskytujeme elektronické nástroje pre rýchle spracovanie kurikúl a rôznych kurikulárnych dokumentov pre inštitúcie, ministerstvá, vysoké školy a súkromný sektor. Tieto nástroje umožňujú rýchle spracovanie základnej dokumentácie bez externých expertných zásahov a v súlade s referenčnými dokumentami pre jednotlivé oblasti vzdelávania.