Vývoj hodnotiacich nástrojov

Vývoj hodnotiacich nástrojov

Na základe zadania vytvoríme akýkoľvek typ hodnotiacich nástrojov kvality vzdelávania, vzdelávacích procesov, dosahovania úrovne kľúčových kompetencií pre Európu a pod.