Ponuka metodických seminárov

Metodické semináre sú určené učiteľským kolektívom za účelom rozvoja ich odborných kompetencií v kontexte realizácie školského vzdelávacieho programu. Na jednom metodickom seminári sa môžu zúčastniť učitelia z jednej školy, ako aj učitelia z viacerých škôl po vzájomnej dohode týchto škôl. Odporúčame napr. spájanie škôl v rámci jedného regiónu, v prípade realizovania rovnakého vzdelávacieho programu (bilingválne sekcie) alebo podobného vzdelávacieho programu (rozšírené vyučovanie jedného alebo viacerých predmetov), v prípade rovnakého typu škôl a pod. V prípade takéhoto spojenia jedna zo škôl realizuje objednanie seminára a jeho technické a organizačné zabezpečenie.