Zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľa v oblasti funkčnej gramotnosti

Zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľa v oblasti funkčnej gramotnosti

Opis seminára:

 • je určený pre učiteľov všetkých vzdelávacích predmetov na základných a stredných školách,
 • zahŕňa všeobecné východiská, prácu v skupinách, individuálnu prácu, vyhodnotenie prác a zhodnotenie
 • počet účastníkov: max. 20
 • počet hodín: 20
 • v prípade záujmu ponúkame možnosť ďalších nadväzujúcich seminárov na tému funkčnej gramotnosti s rozšíreným obsahom v rozsahu 20 hodín pod podmienkou absolvovania základného seminára

Obsahová náplň:

 • čo je funkčná gramotnosť
 • orientácia v problematike kompetencií,
 • ako podporiť a rozvíjať funkčnú gramotnosť žiakov (čitateľská, matematická, prírodovedná, finančná a informatickej gramotnosti),
 • ako tvoriť metodické listy na rozvoj funkčnej gramotnosti,
 • ako tvoriť pracovné listy pre žiakov, ktoré podporia rozvoj ich funkčnej gramotnosti,
 • ako správne hodnotiť zvyšovanie funkčnej gramotnosti žiakov.

Potrebné vybavenie zo strany školy:

 • miestnosť na školenie pre 20 ľudí, PC + dataprojektor + plátno, flip chart, pripojenie na internet, počítače pre účastníkov, tlačiareň

Cena:

 • na vyžiadanie
 • zahŕňa: organizačné zabezpečenie, kvalifikovaný lektor, metodické materiály k jednotlivým témam, certifikát