AKTUALITY

26. apríla 2024 sme sa zúčastnili stretnutia pri okrúhlom stole, ktorý zorganizovala Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Účastníkom podujatia sme objasnili úrovňový prístup k rozvoju ľudského kapitálu. Jadrom...

23. apríla 2024 sme sa v centrále Národnej banky Slovenska zúčastnili stretnutia s novinárkami a novinármi, ktorých sme v spolupráci s našimi partnermi FinQ Centrom a Nadáciou Národnej banky Slovenska informovali o aktuálnych výsledkoch diagnostického merania žiakov v programe FinQ. Hlavná expertka Eduawen Europe Darina De Jaegher prezentovala...

18. apríla 2024 sme sa zúčastnili na odbornom seminári Európa na dosah, ktorý sa uskutočnil v Liptovskom Mikuláši. Na seminári sme predstavili podstatu programu EUQ, ktorý vznikol s cieľom rozvíjať európsku demokratickú kultúru u žiačok a žiakov na základných a stredných školách. Výchovným poradcom pôsobiacim na stredných školách, zástupcom...

V dňoch 16. – 18. apríla 2024 sme participovali na organizácii celoštátneho kola Olympiády ľudských práv v Omšení. Nosnou témou aktuálneho 26. ročníka Olympiády ľudských práv sa stali ľudské práva ako hrádza proti nenávisti. Na podujatí sa zúčastnilo 62 súťažiacich, s nimi 45 pedagogických osobností stredných škôl rôznych typov a ďalšie partnerské...

10. apríla 2024 sme v Banskej Bystrici absolvovali ďalšie zo vzdelávacích podujatí, počas ktorých sme s učiteľkami a učiteľmi zo základných a stredných škôl zdieľali odborné poznatky a praktické návody spojené s rozvojom finančnej kultúry detí a mládeže. Učitelia a učiteľky z Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Trnavského a Žilinského kraja...

8. apríla 2024 sme na pôde Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky prezentovali výsledky merania funkčnej gramotnosti viac než 20 000 žiačok a žiakov. Tieto merania realizujeme pravidelne ako súčasť implementácie programu FinQ, ktorý rozvíja myslenie a komunikáciu v kontexte financií. Prezentovanými údajmi sme riaditeľkám a...

Ďakujeme všetkým našim učiteľkám a učiteľom za ich prácu a prajeme im krásny DEŇ UČITEĽOV.

V týždni od 18. marca do 22. marca 2024 sme sa zapojili do celosvetovej kampane Global Money Week. Pre učiteľov a učiteľky základných škôl v Bratislave a Rožňave a stredných škôl v Námestove, Pezinku a Senci sme zorganizovali vzdelávacie podujatia zamerané na rozvoj myslenia a poznania žiačok a žiakov vo finančnom kontexte. Detailne sme im...

5. a 6. marca 2024 sme sa v Dolnom Kubíne a Žiline stretli s učiteľmi a učiteľkami, ktorí sa rozhodli v oblasti financií rozvíjať myslenie, poznanie a komunikáciu detí a mládeže. Na oboch vzdelávacích podujatiach sme kolegom a kolegyniam predstavili program FinQ – jeho ciele, obsah a vzdelávacie nástroje. Vyvrcholením vzdelávania boli pracovné...