AKTUALITY

Prijali sme pozvanie do relácie RTVS Hosť Nory Gubkovej a v nej moderátorka vyspovedala našu hlavnú expertku a autorku vzdelávacieho programu FinQ Darinu De Jeagher. Reč bola o finančnom vzdelávaní aj o vzdelávaní na Slovensku vôbec.

28. a 29. novembra 2022 sme si v Prahe vymenili skúsenosti s kolegyňami a kolegami, ktorí sa venujú aktuálnym trendom a kurikulárnym zmenám v oblasti vzdelávania. Na podujatie s medzinárodnou účasťou o podstate a implementáciách systémových zmien nás pozvala Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní.

Bratislava 24. novembra (TASR) - Nezisková organizácia Nadácie Národnej banky Slovenska (NBS) a Nadácie Slovenskej sporiteľne (SLSP) FinQ Centrum prináša na školy program finančného vzdelávania FinQ tretí školský rok. Vo vstupnom testovaní zistili, že prvý stupeň základných škôl vo vzdelávaní napreduje a druhý stagnuje. Informovali o tom vo...

Aj takto vyzeralo naše vzdelávanie na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove o komunikačnej kultúre - o čítaní, o význame otázok vo vyučovaní aj o tom, ako zlepšiť myslenie mladých. Kolegyniam a kolegom na Orave ďakujeme za otvorené rozhovory o dôležitých témach vo vzdelávaní.

Riaditeľkám a riaditeľom stredných odborných škôl sme predstavili implementačné nástroje vzdelávacieho programu FinQ. Súčasne sme ich poinformovali o kľúčových zisteniach vstupnej diagnostiky programu FinQ, ktorú sme realizovali od 12. septembra do 14. októbra 2022. Asociácii stredných odborných škôl Slovenska ďakujeme za pozvanie.

Pred časom sme obdržali pozvánku na výročné podujatie jedného výnimočného pracoviska - UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam Univerzity Komenského, prvej UNESCO katedry na svete. Pozvanie sme s radosťou prijali a dnes sme - aj v spoločnosti pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislava Káčera - stretli so vzácnymi ľuďmi,...

Stretnutie s riaditeľkami a riaditeľmi vzdelávacích inštitúcií z Bratislavského kraja, kde sme ich poinformovali o implementácii programu FinQ. Na podujatí sa našim školským partnerom prihovorili Danica Lacová (riaditeľka FinQ Centra), Viliam Kratochvíl (odborný garant programu FinQ), Jana Kovaľová (programová manažérka FinQ), Darina De Jaegher...

Odborní garanti Dagmar Horná a Viliam Kratochvíl sumarizujú kľúčové myšlienky a ciele vzdelávacích programov EUQ a FinQ. Súčasne reagujú na konštruktívny priebeh inovačného vzdelávania učiteľov, koordinátorov, riaditeľov a vedenia škôl k obom programom, ktorý sa uskutočnil na konci augusta 2022 v hoteli Bellevue v Starom Smokovci.