AKTUALITY

Komunikačná kultúra a systémové myslenie sú oblasti, na ktoré sú zamerané naše vzdelávacie semináre. 30. a 31. mája 2023 sme spolu s kolegyňami a kolegami z Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove absolvovali konštruktívne stretnutia, aby sme predchádzajúce teoretické diskusie a praktické pokusy premietli do výstavby konkrétnych učebných ciest. Tie...

Združenie katolíckych škôl Slovenska nás pozvalo na konferenciu, ktorá sa uskutočnila 26. až 28. apríla 2023 v Novom Smokovci. Eduawen Europe na tomto podujatí reprezentovala Darina De Jaegher, hlavná expertka a autorka programov FinQ a EduQ, ktorá poslucháčom predstavila inovatívny prístup k vzdelávaniu pre 21. storočie na základe referenčného...

17. až 20. apríla 2023 sme v Dolnom Kubíne a Piešťanoch vzdelávali učiteľov v programoch FinQ a EUQ, aby mohli systematicky rozvíjať myslenie, poznávanie a komunikáciu žiakov. Spolu s našimi partnermi z FinQ Centra sme pedagógom predstavili učebné nástroje, ktoré im pomôžu realizovať pútavé vyučovanie a zlepšiť tak kognitívne spôsobilosti detí a...

3. a 4. apríla 2023 sme sa zúčastnili jarného plenárneho seminára v Rajeckých Tepliciach, ktorý pravidelne organizuje Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR. Seminár bol zameraný na aktuálne problémy gymnaziálneho školstva i na oblasť podpory riadenia škôl. V našich príspevkoch sme poslucháčov informovali o zisteniach, ktoré vyplynuli z...

22.3. a 23.3.2023 sme s kolegami z Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove absolvovali ďalšiu časť našej spoločnej vzdelávacej výpravy. Jej cieľom bolo pripraviť základy učebných ciest, ktoré majú posilňovať myslenie, čitateľské zručnosti a komunikačné spôsobilosti žiakov.

Dnes sa začal celosvetový Týždeň finančnej gramotnosti. Naši partneri z FinQ Centra aj pri tejto príležitosti ponúkajú základným a stredným školám novú možnosť prihlásiť sa do vzdelávacieho programu, ktorý učí deti a mládež myslieť v kontexte financií systematicky a počas celého školského roka.

V Piešťanoch a Košiciach sme sa 6. až 9. februára 2023 stretli s učiteľkami a učiteľmi všetkých stupňov vzdelávania, aby sme im predstavili učebné metódy a postupy spojené s programami FinQ a EUQ. Všetkým účastníkom ďakujeme za tvorivý prístup k inovatívnym cestám rozvoja finančnej a európskej demokratickej kultúry.

Prijali sme pozvanie do relácie RTVS Hosť Nory Gubkovej a v nej moderátorka vyspovedala našu hlavnú expertku a autorku vzdelávacieho programu FinQ Darinu De Jeagher. Reč bola o finančnom vzdelávaní aj o vzdelávaní na Slovensku vôbec.