Spoločný referenčný rámec pre rozvoj poznania

Spoločný referenčný rámec pre rozvoj poznania (podľa oblastí)

Poskytujeme elektronické nástroje pre rýchle spracovanie pedagogickej dokumentácie, učebníc, učebných textov, didaktických pomôcok, programov ďalšieho vzdelávania, certifikácií, autoevaluácií a diagnostiky v jednotlivých predmetoch a oblastiach vzdelávania.