Riešenia v oblasti európskych edukačných politík

Riešenia v oblasti európskych edukačných politík

V zmysle uplatňovania odporúčania Európskej komisie "Vysoká kvalita vzdelávania pre všetkých (5741/17)" vyvíjame účinné nástroje pre realizáciu kvalitného vzdelávania v európskych krajinách:

  • analytické nástroje pre posúdenie kvality vzdelávacích systémov
  • diagnostické nástroje pre hodnotenie pragmatického, systémového, kritického a tvorivého myslenia žiakov, študentov a učiteľov
  • diagnostické nástroje pre určenie úrovne osobnostného a intrapersonálneho rozvoja, strategického myslenia a metakognitívnych zručností

Pri vývoji nástrojov používame aktuálne poznatky z oblasti pedagogických, kognitívnych a psychologických vied. Všetky vyvinuté nástroje podliehajú procesom overovania.