EUQ vzdelávanie 8. - 9. 2. 2023

Rozvoj európskej demokratickej kultúry EUQ

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
Číslo projektu: 101047987

Termín od 8. 2. do 9. 2. 2022
Miesto: Congress Hotel Centrum, Košice

Tím EUDAWEN EUROPE a FINQ Centra n. o. spoločne realizovali prezenčnú časť inovačného vzdelávania zameraného na rozvoj kompetencií žiakov pre 21. storočie v programe FinQ neziskovej organizácie FinQ Centrum a v programe EUQ Erasmus+ Jean Monnet.

Programy FinQ a EUQ prinášajú komplexnú sadu inovatívnych nástrojov v oblasti finančnej a európskej demokratickej kultúry. V rámci vzdelávania s nimi učiteľky a učitelia ako aj vedenie škôl aktívne pracovali. Prakticky si vyskúšali postupy a metódy, ktoré im umožnia systematicky rozvíjať myslenie, poznávanie a komunikáciu žiačok a žiakov v oblasti finančnej a občianskej kultúry, ale aj postupy efektívnej implementácie programov do vyučovania i života školy vôbec. Výstupy ich práce v skupinách nám pomáhajú rozvíjať naše nástroje a lepšie ich prispôsobovať potrebám žiačok a žiakov, preto im za ich aktívnu prácu a prezentácie patrí veľká vďaka.