EUQ vzdelávanie 6. - 8. 2. 2023

Rozvoj európskej demokratickej kultúry EUQ

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
Číslo projektu: 101047987

Termín od 6. 2. do 8. 2. 2022
Miesto: Hotel Magnólia Piešťany

Tím EUDAWEN EUROPE a FINQ Centra n. o. spoločne realizovali prezenčnú časť inovačného vzdelávania zameraného na rozvoj kompetencií žiakov pre 21. storočie v programe FinQ neziskovej organizácie FinQ Centrum a v programe EUQ Erasmus+ Jean Monnet.

Cieľom vzdelávania bolo, aby učitelia a učiteľky, riaditelia a riaditeľky škôl pochopili, že programy FinQ a EUQ umožňujú školám stať sa školami demokracie – demokratickými školami. Spoločne sme sa snažili rozvíjať poznanie, ktoré umožní učiteľom a učiteľkám adaptovať jednotlivé nástroje oboch programov tak, aby naplánované úlohy umožnili žiačkam a žiakom rozvíjať ich občianske kompetencie. Očakávaným výsledkom takto rozvíjaného poznania sú kompetentní občania a kompetentné občianky s rozvinutým myslením, poznaním i dorozumievaním v kontexte demokratickej spoločnosti, ktorú vedia brániť, spoluutvárať a zlepšovať.