Aktualizačné vzdelávanie

Využívanie digitálnych nástrojov na inováciu vzdelávacieho proces s cieľom rozvíjať kompetencie žiaka pre 21. storočie v súlade s metodológiou DaCoSiDe

Aktualizačné vzdelávanie je zamerané na rozvoj profesijných kompetencií PZ a OZ v oblasti digitálnych zručností za účelom zvyšovania kompetencií žiakov potrebných v 21. storočí v súlade s metodológiou DaCoSiDe na škále A1 až B1 v oblastiach rozvoja myslenia a rozvoja osobnosti.

Aktualizačné vzdelávanie je obsahovo zamerané na rozvoj digitálnych zručností v oblastiach:

  • využívania digitálnych nástrojov na inováciu procesov a produktov s cieľom rozvíjať kompetencie žiaka pre 21. storočie v súlade s úrovňovým modelom rozvoja kompetencií na škále A1 až B1 v oblastiach rozvoja myslenia a rozvoja osobnosti
  • prehľadávania, vyhľadávania a triedenia digitálnych údajov, informácií a obsahu s cieľom rozvíjať kompetencie žiaka pre 21. storočie v súlade s úrovňovým modelom rozvoja kompetencií na škále A1 až B1 v oblastiach rozvoja myslenia a rozvoja osobnosti – vyhľadávanie a triedenie digitálneho vzdelávacieho obsahu
  • vyhodnocovanie digitálnych údajov, informácií a obsahu s cieľom rozvíjať kompetencie žiaka pre 21. storočie v súlade s úrovňovým modelom rozvoja kompetencií na škále A1 až B1 v oblastiach rozvoja myslenia a rozvoja osobnosti – práca s digitálnym vzdelávacím portfóliom žiaka a digitálnym pasom
  • spravovania digitálnej identity
  • podporovania interakcie, komunikácie a spolupráce prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom rozvíjať kompetencie žiaka pre 21. storočie v súlade s úrovňovým modelom rozvoja kompetencií na škále A1 až B1 v oblastiach rozvoja myslenia a rozvoja osobnosti
  • ochrany dát a súkromia
  • identifikovania problémov a riešenia problémových situácií v digitálnom prostredí

Rozsah aktualizačného vzdelávania: 20 hodín

Forma aktualizačného vzdelávania: prezenčná a dištančná

Cena za vzdelávanie na osobu: cena na vyžiadanie