BLOG

Nech všetky športy bez výnimky smerujú k čistému amaterizmu. Nech v žiadnom športe neexistuje žiadny permanentný motív legitimujúci finančné ceny, ale pokiaľ ide o dostihy, streľbu a jachting, tak všeobecná definícia amatéra sa na ne momentálne nevzťahuje.

Metafora nie je nič menej ako vyslať s fantastickou presnosťou na obežné dráhy dve vzdialené hviezdy tak, aby sa v čase a mieste presne vymedzenom zrazili a pri jase, ktorý sa z tejto zrážky vytvorí, bolo na okamih vidieť všetko: nebo i peklo vecí. Milan Rúfus

Hodnotenie vlastného učenia sa je jedným z hlavných prostriedkov, pomocou ktorých sa samostatné učenie sa stáva zodpovedným učením. Carl Rogers