BLOG

Metafora nie je nič menej ako vyslať s fantastickou presnosťou na obežné dráhy dve vzdialené hviezdy tak, aby sa v čase a mieste presne vymedzenom zrazili a pri jase, ktorý sa z tejto zrážky vytvorí, bolo na okamih vidieť všetko: nebo i peklo vecí. Milan Rúfus

Hodnotenie vlastného učenia sa je jedným z hlavných prostriedkov, pomocou ktorých sa samostatné učenie sa stáva zodpovedným učením. Carl Rogers

Školy nám třeba! A znovu školy! Vy první pěstúnové útlé mládeže slovenské... vynaložte všecky své síly i schopnosti, aby ste vzbudili cit dobrého hospodárstva a prúmyslnosti v lidu našem.