BLOG

Vzdelávacie procesy sú v skutočnosti hlavným svetovým priemyslom budúcnosti.

Nedávne premýšľanie o rozhovore v škole vzišlo zo zážitku pri zelenom stole. Z maturitného rozhovoru sme síce uviedli len krátky úsek, no aj malá časť dorozumievacej výmeny dobre poslúžila na to, aby sme dospeli k návrhom či predbežným záverom, ktoré by mohli – prenosom do školskej praxe – posilniť komunikačnú dimenziu výučby materinského jazyka...

Všetko, čo je ľudské, by sme mali prijímať ako povedané. Hans-Georg Gadamer

Demokracia sa ubráni hrozbe autoritárstva, ak sa z pasívnej demokracie divákov zmení na aktívnu demokraciu účastníkov. Erich Fromm

Škola vonkoncom nie je svetom ani ním nesmie chcieť byť. Je skôr inštitúciou, ktorú kladieme medzi súkromnú sféru a svet, aby bol prechod medzi rodinou a svetom vôbec možný. Hannah Arendtová

Filozof Gaston Bachelard sa v knihe Utváranie vedeckého myslenia posťažoval na učiteľov, lebo nechápu, že ľudia nechápu. Už v roku 1938 žasol nad učiteľmi, ktorí neberú do úvahy, že žiaci prichádzajú do triedy s už hotovými poznatkami. Na učenie sa potom pozeral ako na proces vytvárania vedeckej kultúry, pomocou ktorej treba žiakom a žiačkam z...