EUQ vzdelávanie 24. - 26. 8. 2022

Rozvoj európskej demokratickej kultúry EUQ

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
Číslo projektu: 101047987

Termín 24. - 26. 8. 2022
Miesto: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry

Posolstvá k vzdelávacím programom FinQ a EUQ

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Tím EUDAWEN EUROPE a FINQ Centra n. o. spoločne realizovali prezenčnú časť inovačného vzdelávania zameraného na rozvoj kompetencií žiakov pre 21. storočie v programe FinQ neziskovej organizácie FinQ Centrum a v programe EUQ Erasmus+ Jean Monnet.

Počas vzdelávania sme sa zoznámili s motivovanými pedagógmi, ktorí prinášajú do vzdelávania svojich žiakov nové trendy a metódy. Svoje schopnosti si učiteľky a učitelia rozvíjali aj počas práce s nástrojmi programov FinQ a EUQ. Vo svojich prezentáciách dokázali naplánovať rôzne vzdelávacie cesty, ktoré pomôžu ich žiačkam a žiakom rozvíjať kompetencie v oblasti európskej demokratickej kultúry na škále A1 až B2.