Zabezpečenie procesu zaradenia

Zabezpečenie procesu zaradenia do siete škôl a školských zariadení

Plánujete založiť materskú, základnú alebo strednú školu? V tomto náročnom administratívnom procese vám odborne poradíme, v prípade záujmu ho celý absolvujeme za vás. Keďže ide o zložitý proces, v ktorom je dôležité zabezpečiť komplexnú dokumentáciu v súlade s platnou legislatívou a zároveň vytvoriť kvalitný školský vzdelávací program, ponúkame vám skúsených odborníkov. Budeme vás zastupovať v komunikácii s úradmi a inštitúciami zapojenými do procesu schvaľovania. Pomôžeme vám bez ohľadu na to, či ide o súkromného, štátneho alebo cirkevného zriaďovateľa školy.