EUQ vzdelávanie 6. -7. 11. 2023

Rozvoj európskej demokratickej kultúry EUQ

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
Číslo projektu: 101047987

Termín od 6. 11. do 7. 11. 2023
Miesto: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry

Od 6. novembra do 7. novembra 2023 sme v Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry vzdelávali učiteľov v programoch FinQ a EUQ, aby mohli systematicky rozvíjať myslenie, poznávanie a komunikáciu žiakov. Spolu s našimi partnermi z FinQ Centra sme pedagógom predstavili učebné nástroje, ktoré im pomôžu realizovať pútavé vyučovanie a zlepšiť tak kognitívne spôsobilosti detí a mládeže. 

Všetkým aktérom a partnerom vzdelávania ďakujeme.