EUQ vzdelávanie 5. - 8. 4. 2022

Rozvoj európskej demokratickej kultúry EUQ

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
Číslo projektu: 101047987

Termín 5. - 8. 4. 2022
Miesto: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Tím EUDAWEN EUROPE a FINQ Centra n. o. spoločne realizovali prezenčnú časť inovačného vzdelávania zameraného na rozvoj kompetencií žiakov pre 21. storočie v programe FinQ neziskovej organizácie FinQ Centrum a v programe EUQ Erasmus+ Jean Monnet.

Učitelia a učiteľky ako aj vedenie škôl sa synergicky zoznamovali s nástrojmi programov FinQ a EUQ. Učili sa porozumieť ich koncepcii a spôsobom, ako ich možno adaptovať na potreby rozvoja európskej demokratickej kultúry v učebných predmetoch. Pomocou názorných výkladov sa zoznámili s teoretickými základmi programu EUQ. Vyvrcholením podujatia bola spoločná práca s implementačnými nástrojmi, ktoré pomáhajú systematicky rozvíjať myslenie a poznanie detí a mládeže, a tak ich pripravovať na život v 21. storočí.