Čo oceňujú učitelia na našich programoch vzdelávania a inovačnom vzdelávaní

 • "Koordinačný aj odborný tím FinQ hodnotím vysoko pozitívne. Obsah aj organizácia prekonali moje očakávania. Za 35 rokov svojej učiteľskej praxe som sa s takým zmysluplným školením nestretla. Oceňujem skutočne kvalitné a detailné spracovanie témy od A po Z a výborne spracované metodické a pracovné listy. Metodické a pracovné listy sa dajú ihneď využívať na hodinách a okamžite zapracovať do vzdelávacieho procesu. Je očividné, že pán Dvořák sa narodil pre svoje povolanie a jeho práca je preňho poslaním. Kiežby bola takto vynikajúco spracovaná aj didaktika vyučovacích predmetov 1. stupňa. Vďaka takejto ucelenej a jednotnej forme by bolo konečne možné aspoň čiastočne eliminovať rozdiely vo vzdelanosti v rozličných regiónoch Slovenska. Jednotná koncepcia vzdelávania s jasne zadefinovanými úrovňami kompetencií žiakov v jednotlivých ročníkoch by k tomu mohla prispieť. Oceňujem, že sa na príprave a spracovaní tohto vzdelávania podieľali ľudia, ktorí stále pracujú alebo pracovali ako učitelia a majú skutočnú (nie len teoretickú) skúsenosť s prácou so žiakmi. Počas mojej praxe som zažila mnoho samozvaných reforiem, nariadení a školení, ktoré očividne boli dielom ľudí, ktorí nemali a nemajú predstavu o skutočnom vzdelávaní. Boli nezmyselné, bez ladu a skladu a prácu učiteľa zakaždým jedine skomplikovali. Aj kvôli tomu je vzdelanostná úroveň na Slovensku v súčasnom zlom stave a naďalej klesá. Na záver by som sa rada poďakovala tímu FinQ, že sa na takúto neľahkú úlohu podujal a priniesol učiteľom konečne niečo hmatateľné a zmysluplné, čo je skutočne využiteľné a prínosné pre prax. "

učiteľka po vzdelávaní 24.5.2024

 • "Koordinačný tím FinQ hodnotím veľmi vysoko a z môjho pohľadu sa nevyskytli žiadne vážne pochybenia, ktoré by bolo potrebné upraviť. "

učiteľ po vzdelávaní 24.5.2024

 • "Úžasne ste urobili, že celé školenie prebehlo v Tatrách, takže mne sa Finq bude spájať aj so zážitkom. S inými školenia mi takúto skúsenosť nemám preto je Finq výnimočný už len pre toto a rada by som s materiálmi od vás pracovala na hodinách. Tvorba portfólia sa mi zdá komplikovaná, hlavne tie zakladače, ale to možno časom. Siahnuť po pripravenom pracovnom liste je perfektne. Úžasne boli aj lektorky, p.Gregorova a Rybárová. Boli pozitívne naladené a vytvorili dobru atmosféru. Cením si poznámky p.Rybárovej, ktoré spomenula zo svojej učiteľskej praxe. Mnohé som si zapísala, boli inšpiratívne. Možno jedna vec mi chýbala, že v skupinách sme mali malo priestoru rozprávať sa o predmete ktorý učíme ako takom. Navrhujem na začiatku workshopu dať učiteľom, ktorí sa vlastne vôbec nepoznáme nejakú aktivitu, ktorá nás trochu zoznámi.... A donúti aj tých menej komunikatívnych kolegov sa prejaviť:) "

učiteľka po vzdelávaní 24.5.2024

 • "ste perfektní a ďakujeme😊"

učitelia po vzdelávaní 24.5.2024

 • "Bola som v skutku nadmieru spokojná s vysokou profesionalitou, odbornosťou, ľudským prístupom. Patrí Vám obrovské ďakujem. "

učiteľka po vzdelávaní 24.5.2024

 • "Lepšia orientácia vo svete financií, dostupnosť materiálov pre výučbu a prácu."

učiteľka po vzdelávaní 25.8.2022

 • "Prepojenie jednotlivých tém a predmetov vo vzdelávaní."

učiteľka po vzdelávaní 25.8.2022

 • "Doteraz sme najmä na II. stupni ZŠ nerobili cielene aktivity zamerané na finančnú gramotnosť a skôr sme sa spoliehali na odučené učivo v jednotlivých predmetoch, ktoré s tým súvisí. To podľa mňa nestačí. Materiál, ktorý som si stihla pozrieť na portáli a aj tie, ktoré sme mali možnosť vidieť na prezenčnom stretnutí, sú viac prepojené s praxou, a preto budú pre žiakov určite zaujímavejšie a získajú pri ich riešení potrebné kompetencie pre život."

učiteľka po vzdelávaní 25.8.2022

 • "Zaujímavý, inovatívny, komplexný prístup k vzdelávaniu, zaujímavosť pre mňa aj pre žiakov, možnosť kolektívnej spolupráce s kolegami."

učiteľka po vzdelávaní 25.8.2022

 • "Môžem využiť hotové pracovne listy, zlepšenie finančnej gramotnosti žiakov."

učiteľ po vzdelávaní 25.8.2022

 • "Učenie sa novému spôsobu myslenia."

učiteľ po vzdelávaní 25.8.2022

 • "Páči sa mi, že študent získa praktické zručnosti pre praktický život."

učiteľka po vzdelávaní 25.8.2022

 • "FinQ má veľký prínos, rozvíja rôznorodé zručnosti a kompetencie žiakov na všetkých úrovniach, materiály sú výborne pripravené a okamžite použiteľné a s tým som sa doposiaľ na žiadnom vzdelávaní nestretla. Očakávam od FinQ, že spestrí a skvalitní výučbu žiakov."

učiteľka po vzdelávaní 26.8.2022

 • "Zaujímavé aktivity, metodické materiály, nové tvorivé nápady. Žiaci majú radi zmenu a nové prístupy, myslím si, že to bude pre nich veľmi inšpiratívne a zaujímavé."

učiteľka po vzdelávaní 26.8.2022

 • "Zmenu vo výučbe a v myslení nie len žiakov, ale aj učiteľov. Uľahčenie podania témy, ktorá už je spracovaná."

učiteľka po vzdelávaní 26.8.2022

 • "Od FinQ očakávam spoluprácu pri tvorbe materiálov, s ktorými môžem vhodne pracovať pri vzdelávaní žiakov. Materiálov, od ktorých sa môžem odraziť pri vzdelávaní. Pevne verím, že pre žiakov bude prínosom a to tým, že nenásilnou formou pomôže zmeniť ich postoj a vzťah ku vzdelávaniu."

učiteľka po vzdelávaní 26.8.2022

 • "Moderné učenie už s hotovou metodikou, ktorá zatraktívni hodiny a u žiakov rozvíja kritické myslenie a rozširuje poznatky zo sveta financií."

učiteľka po vzdelávaní 27.8.2022

 • "Očakávam, že žiaci nadobudnú zručnosti v oblasti riadenia svojich financií. Tiež je dobré, že budú môcť získať nové vedomosti - a hlavne budú môcť sledovať ich vývoj v procese učenia sa."

učiteľka po vzdelávaní 27.8.2022

 • "Od programu očakávam zmenu spôsobu výučby, pomoc pre učiteľov. Učitelia sa vďaka programu oboznamujú s iným prístupom k vzdelávaniu, čerpajú nápady, ktoré ich pomáhajú sa zlepšovať a zdokonaľovať. U žiakov očakávam vďaka programu vyššiu motiváciu a zvýšenie povedomia z oblasti finančnej kultúry."

učiteľka po vzdelávaní 28.8.2022

 • "Finančnú gramotnosť vyučujem ako prierezovú tému v matematike, čiže ma obohatil program o zaujímavé metodické a pracovné listy. Pre žiakov je prínosom mať dobrý rozhľad v tejto oblasti."

učiteľka po vzdelávaní 30.8.2022

 • "Inovatívny prístup k vzdelávaniu."

učiteľka po vzdelávaní 21. 9. 2022

 • "Zintenzívnenie spolupráce s kolegami z iných predmetov."

učiteľka po vzdelávaní 21. 9. 2022

 • "Možnosť komplexnej prípravy - dištančné a prezenčné vzdelávanie."

učiteľka po vzdelávaní 21. 9. 2022

 • "Prepracované metodické materiály, s ktorými sa dobre pracuje."

učiteľka po vzdelávaní 21. 9. 2022