Interpretácia literárneho textu I.

Popis seminára:

 • je určený pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry - jazyková aj literárna zložka
 • zahŕňa všeobecné východiská, prácu v skupinách, individuálnu prácu, vyhodnotenie prác a zhodnotenie
 • dĺžka seminára: 3 dni
 • počet účastníkov: max. 16

Obsahová náplň:

 • interpretácia ako pojem a výkon vo vzdelávacom štandarde
 • kedy a čo interpretujeme
 • základné postupy interpretácie
 • postupnosť krokov pri interpretácii
 • tvorba interpretácie

Potrebné vybavenie zo strany školy:

 • miestnosť na školenie pre 16 ľudí, PC + dataprojektor + plátno, flip chart, pripojenie na internet, počítače pre účastníkov, tlačiareň

Cena:

 • na vyžiadanie
 • zahŕňa: organizačné zabezpečenie odbornej časti seminára, kvalifikovaného lektora, metodické materiály k jednotlivým témam, osvedčenie/certifikát