FinQ a šport (aj pre necvičiacich)

10.02.2023

Nech všetky športy bez výnimky smerujú k čistému amaterizmu. Nech v žiadnom športe neexistuje žiadny permanentný motív legitimujúci finančné ceny, ale pokiaľ ide o dostihy, streľbu a jachting, tak všeobecná definícia amatéra sa na ne momentálne nevzťahuje.

Vestník Medzinárodného olympijského výboru, 1894

"Chlapci, oblečte sa, je mínus päť, máme optimálne počasie na rekordy." Touto vetou nám telocvikár oznámil, že nás čaká dvanásťminútový beh. Rátali sme skôr s tým, že nás do tej zimy nevyženie, ale že sa hneď ráno zohrejeme vo veľkej telocvični - basketbalom. Mali sme ho naozaj radi: dribling, prihrávky, streľbu, no najmä hru, kombinácie, klamanie telom či (márne) pokusy o slam dunk. Basketbalom sme doslova žili. Hlavne tým, ktorý sa hral v Severnej Amerike. Vždy v pondelok, štvrtok a sobotu sme striehli, kedy bude štvrť na šesť, aby sme si na kanáli Deutsches Sportfernsehen naživo pozreli zápas Michaela Jordana.

Kto vie, ako by sme reagovali, keby sme sa v škole aspoň raz zaoberali tým, ako basketbal či šport ako taký súvisí s peniazmi? A kto vie, ako by sme reagovali, keby sme v tom období absolvovali aspoň niektorú z týchto učebných ciest?

Ako vzniká cena? (individuálna práca)

Dobre si prezrite loptu na obrázku.

Koľko podľa vás stojí lopta na obrázku? Odhadnite cenu lopty a zapíšte ju.

Jednoducho opíšte postup, ktorým ste k odhadovanej cene dospeli.

V akej mene ste zvažovali cenu vystavenej lopty? Ak v eurách, vypočítajte odhadovanú cenu v amerických dolároch. Na výpočet využite smartfón.

Ktoré okolnosti ste zvažovali pri stanovovaní ceny? Dôvody zapíšte pomocou hesiel v bodoch.

Porovnajte ceny vystavenej lopty a bežne dostupnej lopty danej značky. Čomu pripisujete výrazný cenový rozdiel?

Diskutujte.

Produkt a propagácia (skupinová práca)

Kde je podľa vás lopta vystavená? Ide o exteriér či interiér? Odhadnite typ priestoru a mesto. (obchod NBA v New Yorku)

Odhadnite, akú pracovnú pozíciu zastáva človek, ktorý vytvoril cenovku vystavenej lopty. Uveďte niektoré ďalšie činnosti, ktoré by ste zaradili do jeho pracovnej náplne.

Pokladáte takto vytvorenú cenovku za prostriedok, ktorý môže zvýšiť záujem zákazníkov o kúpu lopty? Stručne zhodnoťte jej slabé stránky.

Zvyšujeme záujem (práca vo dvojici)

Čí podpis je na lopte? Z ktorých údajov na obrázku sa dá usudzovať, že podpis patrí konkrétnemu hráčovi?

Stanovte postup, ktorý uplatníte pri príprave cenovky, ktorá zvýši záujem o kúpu vystavenej lopty.

Navrhnite cenovku alebo plagát, ktorý by zvýšil záujem o kúpu vystavenej lopty.

V návrhoch využite ľubovoľné informácie z videa (vecné fakty, číselné údaje, citáty, symboly, obrazy a podobne).

Cenovku alebo plagát odložte do Portfólia FinQ.

Príjem výnimočného športovca (skupinová práca)

Získajte dva dôveryhodné údaje o príjmoch a investíciách M. Jordana (napríklad: počas prvej a poslednej sezóny v tíme Chicago Bulls či v súčasnosti).

Pokladáte príjmy slávnych športovcov súčasnosti za primerané? Ako príjmy súvisia so spoločenským prínosom športových výkonov? Diskutujte o okolnostiach, ktoré vedú k dlhodobému bohatstvu úspešných športovkýň/športovcov.

Píšeme (individuálna práca)

Napíšte text pod názvom Zvláštnosti športového sveta. Opíšte v ňom najmenej jeden aktuálny prípad, ktorý súvisí s financiami v športe. Text ukončite názorom na daný prípad. Uveďte zdroje, z ktorých ste čerpali.

Prezentujte napísané texty.

Pozorne počúvajte prezentované názory spolužiačok/spolužiakov.

Zapíšte dve otázky, ktoré by ste položili spolužiačke/spolužiakovi po prezentácii textu. Využite zapísané otázky v diskusii.

Plánujeme turnaj (skupinová práca)

Zostavte a napíšte jednoduchý plán financovania školského turnaja v basketbale. Napíšte ho v bodoch, odôvodnite výber položiek a zdroje financovania. Dokážete získať sponzora?

Prezentujte zostavené plány.

Zostavte a napíšte plán financovania tričiek s potlačou, ktorá bude pripomínať basketbalový turnaj daného školského roka.

Napíšte ho v bodoch, odôvodnite výber položiek a zdroje financovania.

Navrhnite potlač tričiek.

Kedy sa z financovania tričiek s potlačou stáva investícia? Uveďte príklady hodnotného využitia zisku.

Fotografiu trička zaraďte do Portfólia FinQ.

Atletika áno, dostihy nie? (individuálna práca)

Posúďte želanie v úryvku z Vestníka Medzinárodného olympijského výboru.

Pokladáte takéto želanie za spravodlivé?

Ako si vysvetľujete, že sa autori textu rozhodli vyňať dostihy, streľbu a jachting z oblasti amatérskych športov?

Sformulujte niekoľko otázok autorom, ktorými by ste mohli zistiť, prečo sa vo svojom texte rozhodli obísť práve dostihy, streľbu a jachting.

Peniaze v športe? (skupinová práca)

Diskutujte o výhodách a nevýhodách profesionalizácie športu. Využite niektoré fakty a názory, ktoré ste získali počas riešenia predchádzajúcich úloh.

Výsledky diskusie zhrňte do článku, v ktorom čitateľa poinformujete o dôležitých záveroch z vyučovania. Sformulujte pútavý titulok článku.

Výsledný text zverejnite na školskej webovej stránke a potom zaraďte do Portfólia FinQ.

Basketbal a NBA boli v deväťdesiatych rokoch generačnou záležitosťou. Výkony basketbalistov vyvolávali záujem aj u tých, ktorí nikdy nezatúžili po radosti z kombinačnej hry alebo osobných súbojov pod košom. Lietajúcemu Michaelovi sa vtedy jednoducho nedalo vyhnúť, ale logo basketbalistov z Chicaga môžete hocikedy zbadať aj v súčasnosti. Samozrejme, porovnateľnú pozornosť dnes viažu iní športovci a iné športy. Kto vie, ako by reagovali dnešní žiaci a žiačky, keby sme sa v škole aspoň raz zaoberali tým, ako s financiami súvisí zjazdové lyžovanie, hokej alebo futbal? A kto vie, ako by reagovali, keby sme im učebné cesty rozvoja finančnej kultúry pripravili napríklad v kontexte ich záujmu o výkony Petry Vlhovej, Mariána Hossu alebo Mareka Hamšíka?

Autor textu: Karel Dvořák

Zdroj:

SEMAN, František. Pedagogický odkaz Pierra de Coubertin. Bratislava : Slovenský olympijský výbor 2013.