Na seminári Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR

04.04.2023

3. a 4. apríla 2023 sme sa zúčastnili jarného plenárneho seminára v Rajeckých Tepliciach, ktorý pravidelne organizuje Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR. Seminár bol zameraný na aktuálne problémy gymnaziálneho školstva i na oblasť podpory riadenia škôl. V našich príspevkoch sme poslucháčov informovali o zisteniach, ktoré vyplynuli z podrobných analýz výsledkov testovania. V nadväznosti na tieto informácie sme im objasnili náš prístup k vzdelávaniu pre 21. storočie. Súčasne sme im poskytli informácie o nových vzdelávacích výzvach FinQ Centra a Nadácie Národnej banky Slovenska. Organizátorom podujatia ďakujeme za pozvanie i za rozhovory, ktoré sme s riaditeľmi gymnázií absolvovali.