Rozhovor / Ako rozvíjať európsku demokratickú kultúru v škole - Program EUQ

30.09.2022

Dagmar Horná a Viliam Kratochvíl v rozhovore o východiskách vzdelávacieho programu EUQ, ktorého úlohou je systematicky podporovať rozvoj európskej demokratickej kultúry žiačok a žiakov na slovenských základných a stredných školách. Rozhovor vznikol na konci augusta 2022 ako reflexia prezenčnej časti inovačného vzdelávania učiteľov, koordinátorov, riaditeľov a vedenia škôl zameraného na rozvoj kompetencií žiakov pre 21. storočie v programe FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne a v programe EUQ Erasmus+ Jean Monnet.

Odkaz na rozhovor: Ako rozvíjať európsku demokratickú kultúru v škole