S programom FinQ na Dni peňazí

10.11.2023

9. novembra 2023 sa v Národnej banke Slovenska uskutočnil Deň peňazí. Na štvrtom ročníku podujatia, ktoré je venované modernému vzdelávaniu nielen v oblasti financií, sme mali možnosť stretnúť sa s viac než dvomi stovkami žiačok a žiakov zo základných a stredných škôl. V živej atmosfére sme ich pozvali k riešeniu úloh a problémových situácií, s ktorými sa možno stretnúť na FinQ vyučovaní. Hodnotnými boli nielen diskusie o finančnom vzdelávaní, ale aj rozhovory o skvalitňovaní vzdelávania na Slovensku s ďalšími predstaviteľmi zúčastnených organizácií, napríklad s predstaviteľmi Nadácie Národnej banky Slovenska, zástupcami Európskej komisie na Slovensku či reprezentantmi Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE).