Stretnutie s riaditeľmi škôl vo FinQ Centre

18.10.2022

Stretnutie s riaditeľkami a riaditeľmi vzdelávacích inštitúcií z Bratislavského kraja, kde sme ich poinformovali o implementácii programu FinQ. Na podujatí sa našim školským partnerom prihovorili Danica Lacová (riaditeľka FinQ Centra), Viliam Kratochvíl (odborný garant programu FinQ), Jana Kovaľová (programová manažérka FinQ), Darina De Jaegher (hlavná expertka a autorka programu FinQ) a Ivana Gregorová (expertka programu FinQ).