Unikátny program FinQ pre školy má zlepšiť finančné vzdelávanie detí a mládeže.

11.06.2019

Kritické myslenie by malo byť nevyhnutnosťou súčasťou modernej znalostnej spoločnosti. A to vo všetkých jej oblastiach, teda aj v tej finančnej. Hĺbková analýza stavu finančného vzdelávania na Slovensku ukázala viaceré závažné nedostatky. Nový unikátny program finančného vzdelávania pre školy má za cieľ situáciu zlepšiť.

Mgr. Darina De Jaegher, hlavná expertka programu FinQ
Mgr. Darina De Jaegher, hlavná expertka programu FinQ

Úroveň finančnej gramotnosti slovenských žiakov sa podľa medzinárodného testovania PISA zhoršuje. Podľa posledných výsledkov z testovania v roku 2015 naši 15-roční žiaci skončili v tejto dôležitej oblasti pre život pod priemerom krajín OECD. Efektívne riešenia štátu, ktoré by učiteľom pomáhali uchopiť túto prierezovú tému v praxi lepšie, však neprišli. Viaceré neziskové organizácie či banky sa snažia v tomto smere angažovať, aby zlepšili súčasnú situáciu, no témy ako je táto, si vyžadujú komplexné riešenia. A také riešenia nie sú len o dobrom úmysle a snahe, ale aj o schopnosti zapojiť veľký počet expertov a významnej finančnej investícii.

Analýza ukázala viacero nedostatkov

Odborníci varujú, že krajiny bez finančnej kultúry stagnujú. Nadácia Slovenskej sporiteľne sa preto rozhodla, že sa tejto téme začne detailne dlhodobo a systematicky venovať, aby sa stav finančnej kultúry u mladých ľudí na Slovensku zlepšil. Čítať ďalej...

Zdroj: https://eduworld.sk
Autorka článku: Zuzana Gránska
Autor foto: Lukáš Klčo