Výročné podujatie UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam Univerzity Komenského

26.10.2022

Pred časom sme obdržali pozvánku na výročné podujatie jedného výnimočného pracoviska - UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam Univerzity Komenského, prvej UNESCO katedry na svete. Pozvanie sme s radosťou prijali a dnes sme - aj v spoločnosti pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislava Káčera - stretli so vzácnymi ľuďmi, ktorí sa celoživotne venujú ľudským právam a rozvoju demokratickej kultúry na Slovensku.