Zdroj: Nový čas "Koniec nudy na vyučovaní! Žiaci zhodnotili prvý test.

07.09.2020

Koniec nudy na vyučovaní! Žiaci sa prvýkrát v histórii budú finančne vzdelávať bez toho, aby im pribudla ďalšia vyučovacia hodina. Vďaka programu FinQ založenom na metóde, ktorú vytvorili slovenskí experti, budú rozširovať vedomosti v oblasti financií na už existujúcich predmetoch.