Práca so vzdelávacím štandardom zo slovenského jazyka a literatúry

Popis seminára:

 • je určený pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry - jazyková aj literárna zložka
 • zahŕňa všeobecné východiská, prácu v skupinách, individuálnu prácu, vyhodnotenie prác a zhodnotenie
 • dĺžka seminára: 3 dni
 • počet účastníkov: max. 16

Obsahová náplň:

 • ako sa orientovať vo vzdelávacom štandarde zo SJL
 • akú úlohu majú kompetencie vo VŠ a prečo sú dôležité
 • akú úlohu má kontext vo VŠ a prečo je dôležitý
 • akú úlohu majú vo VŠ pojmy a výkon
 • praktické cvičenia zamerané na prácu so vzdelávacím štandardom
 • ako transformovať vzdelávací štandard do školského vzdelávacieho programu
 • ako využiť vzdelávací štandard na hodinách

Potrebné vybavenie zo strany školy:

 • miestnosť na školenie pre 16 ľudí, PC + dataprojektor + plátno, flip chart, pripojenie na internet, počítače pre účastníkov, tlačiareň

Cena:

 • na vyžiadanie
 • zahŕňa: organizačné zabezpečenie odbornej časti seminára, kvalifikovaného lektora, metodické materiály k jednotlivým témam, osvedčenie/certifikát